Forretningsbetingelser

Ved tilmelding betales 50% af rejsens pris, hvis ikke andet er aftalt med BonBon Hunting. Restbeløbet betales senest 60 dage før afrejsetidspunktet. Såfremt en faktura vedr. depositum ikke er betalt inden det anførte forfaldstidspunkt, har BonBon Hunting ret til at annullere hele rejsen uden yderlig varsel. Ved bestilling mindre end 60 dage før rejsens afvikling, er hele beløbet forfaldent til betaling på en gang.

 

Afbestilling

Ved afbestilling af jagtrejsen mere end 90 dage før afrejsedagen tilbagebetales fuldt depositum, under forudsætning af at BonBon Hunting kan få refunderet beløbet hos sin samarbejdspartner, dog fratrækkes DKK 1.000,- i administrationsgebyr. Ved afbestilling mindre end 90 dage og mere end 45 dage er det indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling af jagtrejsen mindre end 45 dage før afrejsedatoen, er hele rejsens pris forfalden til betaling.

Rejsen kan dog overdrages til en anden, såfremt det sker efter aftale med BonBon Hunting.

 

Afbrydelse af ophold

Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, vil der ikke finde nogen tilbagebetaling sted.

 

Fly

Skulle nogle af vore kunder ønske at flyve til vores destinationer, er vi gerne behjælpelig med dette. Vi kan bestille billetter til kunden, hvorefter de vil blive sendt direkte til kunden, og kunden står derefter selv for betalingen af disse.

 

Protokol

Grundlaget for afregningen af jagttrofæer er, at de skal have tørret i 24 timer efter rengøring. Forlades jagtreviret inden de 24 timer, så er det den vejede vægt, der tæller.

 

Forbehold og ansvar

BonBon Hunting optræder til dels som agent for Tyske samarbejdspartnere og kan ikke drages til ansvar for pludselige ændringer, forsinkelser eller andre forhold, som følge af aftalebrud, force majeure, vejrlig eller andre omstændigheder, vi er uden indflydelse på.

Vi tager forbehold for trykfejl samt prisændringer ved markante kursændringer og andre forhold, som BonBon Hunting er uden indflydelse på.